Könyvek


A Szociológia Tanszék tagjai által írt fontosabb könyvek, tanulmánykötetek

ISPMN Veress Valer sz mintazatok borito 03   Veres Valér – Papp Z. Attila – Geambaşu Réka – Kiss Dénes – Márton János – Kiss Zita: SZOCIOLÓGIAI MINTÁZATOK. ERDÉLYI MAGYAROK A KÁRPÁT PANEL VIZSGÁLATAI ALAPJÁN, Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN) Kiadója, 2012, 246p.
hi migratiei    Horváth István – Remus G. Anghel: Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti. Polirom, Iaşi, 2009
pl tp50   

Péter László: TP 5.0 Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009 

vv identitatea   

Veres Valér: Identitatea minoritară ca oglindă a identităţii majoritare. Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din România, Serbia, Slovacia şi România. In: Regăsirea identităţii naţionale, Boari-Gherghina-Murea (ed), Polirom, Iaşi, 2010. 

me statisztika   

Mezei Elemér: Többváltozós statisztika elmélete és gyakorlata. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2007

kd falu   

Kiss Dénes: Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2007.

hi kisebbseg   

Horváth István: Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006

pl szegenyseg   

Péter László: Vázlatok a szegénység szociológiájához. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006

vv demografia   

Veres Valér: Demográfia és népességszociológia. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006

pgy varos   

Pásztor Gyöngyi: Városszociológia. Elméletek és problémák. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006

mt modszertan   

Magyari Tivadar: Adatfelvételi módszerek a társadalomkutatásban. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2005

vv nemzetiidentitas  

Veres Valér: Nemzeti identitás Erdélyben – Szociológiai olvasatban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005

periferia   

Veres Valér (szerk.), Csata István, Csata Zsombor, Erdei Itala, Gábor Kálmán (szerk), Nagy Bernáth Krisztina, Papp Z. Attila: A perifériából a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. Belvedere, Szeged, 2005

   

Péter László: A közvélemény szociológiája. Alutus Kiadó, Csíkszereda, 2002.

mevv statisztika   

Mezei Elemér – Veres Valér: Társadalomstatisztika. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2001

vv nemzedeki   

Veres Valér (szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi fiatalok átalakulásban. Limes – Új Mandátum Kiadó, Kolozsvár – Budapest, 2000

vv liceenii   

Veres Valér (szerk.): Liceeni ardeleni in tranzitie. Limes Kiadó, Kolozsvár, 2000 

reflections   

Culic, Irina – Horváth István – Stan C.(ed.): Reflections on differences. Focus on Romania. IPIS - Limes, Bruxelles - Kolozsvár, 1997

felveteli plakat 2018 300

Hetedik alkalommal vett részt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem január 10. és 12. között Budapesten megszervezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. A külföldi egyetemek között helyet foglaló intézmény képviselői három napon keresztül tájékoztatták...
Read more...
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem díjazta az oktatás és a tudományos kutatás területén 2017/2018-as egyetemi tanévben elért eredményeket. A díjakat ünnepség keretében adták át 2018. december 17-én az egyetem Aula Magna termében. A...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép