Kulturális Antropológia szak


Kulturális antropológia szak

Felvételi információk

A magyar nyelvű antropológia szak a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen 2013 óta  a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben működik. A kolozsvári BBTE és a Budapesti Corvinus Egyetem közös megállapodása értelmében a programjainkban tanulóknak mindkét egyetemről diplomát lehet szerezni, amennyiben mindkét egyetemre felvételt nyernek (nem feltételnül egy tanévben). A tantárgyak nagy részét csak az egyik egyetemen kell teljesíteni.

 

A kulturális antropológia az emberi alkotás és viselkedés – szokások, szövegek, képek – azaz a kultúra kutatásáról szól. Míg a fizikai, illetve biológiai antropológia az ember alapvető testi jegyeit kutatja, addig a kulturális antropológia az emberek viselkedésének, szokásainak, társadalmi kapcsolatainak alapvető jellemzőivel foglalkozik. Bár elsődlegesen a tradicionális, törzsi kultúrák vizsgálatára jött létre, ma az antropológia többek között a városok társadalmának sokszínűségével, az emberi csoportokban zajló rítusokkal, a politikai, gazdasági cselekvés természetével és kulturális meghatározottságával, ezek leírásával foglalkozik.

A képzés interdiszciplináris jellegű, közös tárgyak formájában több ponton találkozik mind a szociológia-  mind a néprajz-oktatással. Az elméleti elmélyedés mellett az ismeretek gyakorlati alkalmazására is lehetőség nyílik, egyéni és csoportos kutatások, terepmunka és tanulmányírás formájában. A szakmai gyakorlat-táborok lehetőséget adnak a kutatási módszerek „élesben" történő kipróbálására: a diákok ezek keretében tanulnak meg résztvevő megfigyelést végezni, antropológiai interjút készíteni, fókusz-csoportos vizsgálatokat lebonyolítani, illetve az adatokat elemezni – más szóval, az antropológus szemével látni és láttatni a világot.

A kulturális antropológia a kultúra kutatásáról szól, legyenek azok szokások, szövegek, képek – minden emberi alkotás és viselkedés. Az antropológia ezeket fejti meg és értelmezi. Míg a fizikai, illetve biológiai antropológia az ember alapvető testi jegyeit kutatja, addig a kulturális antropológia az emberek viselkedésének, szokásainak, társadalmi kapcsolatainak alapvető jellemzőivel foglalkozik. Bár ez a tudomány elsődlegesen a tradicionális, törzsi kultúrák vizsgálatára jött létre, ma az antropológusok többek között a városok társadalmának sokszínűségével, az emberi csoportokban zajló rítusokkal, a politikai, gazdasági cselekvés természetével és kulturális meghatározottságával, a társadalmi egyenlőtlenségek leírásával foglalkozik.

A munkaerőpiacon, mivel a kulturális antropológus a BBTE-n a szociológia területéhez tartozó diplomát kap, így elfoglalhat többnyire bármilyen szociológusok számára betölthető állást, és néhány sajátos állást is:  kutató-aszisztens, muzeográfus, településfejlesztési, közösségfejlesztési referens, szociális referens, népességnyilvántartó referens polgármesteri hivatalban, romaügyi szakértő, iskolai tanácsadó, pályaválasztási tanácsadó, tanár (társadalomtudományok), adatelemző,  szóvivő, fejlesztési ügynök, tanácsos közintézményekben, mukanélküliekkel foglalkozó ügynök.

A kolozsvári antropológusképzésről

Kulturális és szociálantropológiát a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen a Szociológia és Szociális Munkás-képző Karon lehet tanulni, 3 éves, teljes egészében magyar nyelvű alapképzés keretében.

 

► magas színvonalú

Az oktatók zöme fiatal, külföldön is képzett, a legújabb ismeretekkel felruházott és legaktuálisabb oktatási technikákban jártas tanár.

 

► interdiszciplináris

Az oktatás több ponton találkozik mind a szociológia-, mind pedig a néprajz-oktatással – közös tárgyak formájában.

 

► nemzetközi szakirodalomra alapoz

Az előadásokon és szemináriumokon az oktatók nemcsak magyar, hanem román és angol nyelvű szakirodalmat használnak, a hallgatók pedig mind a klasszikus, mind pedig a legkorszerűbb szövegekkel, kérdésfelvetésekkel, terepleírásokkal, módszertani szakkönyvekkel is megismerkedhetnek.

 

► nemcsak az egyetem padjaiban zajlik, hanem számos és változatos, iskolán kívüli tevékenységet is magába foglal

Az antropológia szakos diákok bekapcsolódhatnak az egyetemi tanszékek legfontosabb társadalomtudományos háttérintézményeinek tevékenységébe, például a Max Weber Szakkollégium kutatási programjaiba, részt vehetnek ugyanott a csütörtöki antropológiai filmvetítéseken, vagy akár a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett előadásokon.

 

► sokszínű és gyakorlat-orientált

A képzés azonban nemcsak az elméleti oktatásra összpontosít, hanem az ismeretek gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi, egyéni és csoportos kutatások, terepmunka dolgozatírás stb. formájában. A minden év nyarán megrendezett szakmai gyakorlat-táborok hangulatos, de ugyanakkor tartalmas és változatos lehetőséget adnak a kutatási módszerek „élesben" történő kipróbálására: a diákok ekkor tanulnak meg résztvevő megfigyelést végezni, antropológiai interjút készíteni, fókusz-csoportos vizsgálatokat lebonyolítani, illetve az adatokat elemezni – más szóval, az antropológus szemével látni és láttatni a világot.

 

► hallgatóit itthoni és külföldi rész-, valamint továbbképzésre ösztönző

Diákjaink nagy része mesteri és doktori képzésen folytatja tanulmányait, itthon és külföldön egyaránt. Az egyetemi évek alatt rendelkezésre álló külföldi ösztöndíjak – magyarországi és nyugat-európai áthallgatások és részképzések, Erasmus-program stb. – nemcsak tanulási, tapasztalatszerzési alkalmak, hanem gyakran olyan szakmai kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszik, amelyek későbbi kutatási és munkahelyi együttműködést is eredményezhetnek.

 

► a folyamatosan változó munkaerő-piaci igényekhez igazodó

A tanterv összeállításában a munkáltatók által legtöbbre értékelt, széleskörű készségek kialakítását tűztük ki célul. Ezért tantárgykínálatunkat úgy állítottuk össze, hogy a hallgatók későbbi boldogulása szempontjából leghasznosabb ismereteket tudjuk átadni. Oktatunk bevezetést az antropológiába, szociológiába, szociális munkába, pszichológiába, közgazdaságtanba, a szakantropológiák egész sorát – vallás-, város-, falu-, gazdaságantropológiát, a társadalmi nemek, etnikai csoportok antropológiáját stb. A választható tárgyak között sok a gyakorlati jellegű: arculatépítés, PR-tervezés, projektmendzsment, pályázatírás, dolgozatírás, prezentáció-készítés stb.

 

Mihez ért az antropológus?

Végzettjeink a legváltozatosabb szakmai-társadalmi helyzetben alkalmazható kompetenciák birtokosaiként kerülnek ki az iskolapadból – ezeket a jártasságokat három nagyobb csoportba sorolhatjuk:

 

Elméleti ismeretek és jártasságok

Az antropológusok:

 • értik a társadalom működésének, analitikusan szemlélik azokat a jelenségeket, amelyek a hétköznapi ember számára magátólértetődőnek és megkérdőjelezhetetlennek tűnnek
 • értelmezni tudják a tradicionális és modern közösségek működését
 • ismerik a modern politikai és közigazgatási rendszer működését jogi és társadalomelméleti szempontból
 • képesek a társadalmi jelenségeket tágabb politikai-gazdasági-történelmi összefüggésekben elhelyezni
 • kritikusak mindazokkal a hatalmi viszonyokkal szemben, amelyeke a hétköznapi ember soha nem kérdez rá
 • ismerik, átlátják a csoportok, kis közösségek működési logikáját – etnikai csoportokét, falvakét
 • ismerik a tágabb társadalmi rendszerek felépítését: a társadalom struktúráját, az egyenlőtlenség természetét stb.

 

Módszertani kompetenciák

Az antropológusok a társadalomkutatók által használt legfontosabb adatgyűjtési módszert ismerik:

 • az interjúkészítést
 • a fókuszcsoportos interjú-készítést
 • a dokumentumelemzést
 • a diskurzuselemzést
 • a résztvevő megfigyelést
 • az adatbázis-létrehozást és –kezelést
 • a számítógépes adatfeldolgozást

 

Gyakorlati készségek

Tekintettel arra, hogy végzőseink egyrésze nem kutatóként, hanem egyéb értelmiségi munkakörökben helyezkedtek el, az oktatás figyelmet fordít a diákok ...

 • kommunikációs
 • prezentációs
 • szintetizáló
 • elemző
 • menedzseri
 • adminisztrátori
 • arculatépítési
 • szervező
 • konfliktusmegoldó készségeinek fejlesztésére is.

 

Hol helyezkedhetnek el az antropológusok?

Az eddig diplomát szerzett antropológusok az állami, civil és versenyszférában egyaránt megállták a helyüket. Volt diákjaink kutatóintézetekben, oktatási intézményekben, helyi és központi közigazgatási szervezetekben, önkormányzatoknál, civil szervezetekben, a szociális ellátórendszerben, pályázatíró cégeknél, valamint a sajtóban dolgoznak.

Attachments:
Download this file (Tanterv BBTE Antrop 2016_17.doc)Antropológia_magyar tanterv[ ]203 kB

felveteli plakat 2018 300

Egyetemi hírek

AZ ELSEVIER World University Rankings szerint 2015-16-ban a térségünkből nemzetközi viszonylatban a kolozsvári BBTE a legjobb pozícióban levő egyetem a budapesti Semmelweis Egyetemmel együtt. Mindketten az 501-600. helyen találhatók. A többi nagy egyetem a 601-800 helyen követik őket. Ezt a listát a California Institute of Technology vezeti.

Korábban a Bukaresti Egyetem 684. helyezést ért el, míg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem a 709. egy tudományos publikációk alapján összeállított listán. A Bukaresti Műszaki Egyetem az 594. helyezést érte el. A listát egyébként az amerikai Harvard vezette.

A 2000 egyetemet tartalmazó listán további romániai egyetemek is találhatóak, a listát itt lehet böngészni.

Hetedik alkalommal vett részt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem január 10. és 12. között Budapesten megszervezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. A külföldi egyetemek között helyet foglaló intézmény képviselői három napon keresztül tájékoztatták...
Read more...
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem díjazta az oktatás és a tudományos kutatás területén 2017/2018-as egyetemi tanévben elért eredményeket. A díjakat ünnepség keretében adták át 2018. december 17-én az egyetem Aula Magna termében. A...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép