Alapképzés


Szociológia szak

Felvételi információk

A kolozsvári BBTE és a Budapesti Corvinus Egyetem közös megállapodása értelmében a programjainkban tanulóknak mindkét egyetemről diplomát lehet szerezni, amennyiben mindkét egyetemre felvételt nyernek (nem feltételnül egy tanévben). A tantárgyak nagy részét csak az egyik egyetemen kell teljesíteni.

 

A szociológia az ember társas életével, a csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel, ezek szerkezetének feltárásával, az egyén és a társadalom közötti viszonyokkal, a társadalmi problémák feltárásával és megoldások keresésével foglalkozó elméleti és gyakorlati tudomány. Képes a társadalom egészének tendenciáit, mozgásait vizsgálni. Így a szociológus átlátja a társadalom összességét, ismeri az egyes lakossági csoportok életét, ért a nemzetiségek közti kapcsolatokhoz, ismeretei vannak a nemzetközi migráció kérdésköréről.

Az itt megszerzett tudás felhasználható különböző szakértői munkákban, fejlesztési programok megalapozásában, mint amilyen például az oktatáspolitika vagy a településfejlesztés. A szak végzősei társadalomtudományi jártasságuk mellett a közvélemény-kutatás, adatbázis-készítés és kezelés, informatizált adatfeldolgozás terén is piacképes, gyakorlatban jól alkalmazható tudásra tesznek szert. A szak végzősei közül számos sikeres önkormányzati szakértő, kutató, oktató, politikus, újságíró és tanácsadó került ki.

A szociológus diploma az alábbi szakmák betöltésére jogosít fel: szociológus, településfejleszési, közösségfejlesztési referens, szociális referens, népességnyilvántartó referens polgármesteri hivatalban, piackutató elemző, iskolai tanácsadó, pályaválasztási tanácsadó, tanár (társadalomtudományok), adatelemző, statisztikus-tanácsos/szakértő, PR szakértő, marketing-szakmai referens, szóvivő, fejlesztési ügynök, demográfiai kutató-aszisztens, szociológiai kutató aszisztens, tanácsos közintézményekben, mukanélküliekkel foglalkozó ügynök, romaügyi szakértő.


Lásd még: http://www.rncis.ro (ocupatie: sociolog)

Bővebben: Szociológia szak

Humán erőforrás menedzsment szak

Felvételi információk

 

 

A humán erőforrás területén képzett szakember ahhoz ért, hogy a gazdasági vállalkozásokban, szervezetekben, intézményekben az egyes feladatokra hogyan válasszák ki az arra legalkalmasabb embereket, a vállalatok a leghatékonyabban gazdálkodjanak a munkaerővel, mint a gazdasági tevékenység sikerének fontos tényezőjével, a vállalatban dolgozók a lehető legjobban szervezve, harmonikus viszonyok között dolgozzanak a maguk és a vállalat javára. A nagyobb vállalatokban, intézményekben működik Humán Erőforrás osztály, részleg.

A humán erőforrás szakértőjének átfogó szociológiai, gazdasági, pszichológiai tudása van. Fontosabb tantárgyak: HR menedzsment, szervezeti és vállalati menedzsment, kisvállalkozások szervezése, a munkaerő felmérése, tesztelése, karrier orientáció és tanácsadás, arculatépítés és PR, EU-s projektek, közösségi rendezvényszervezés, marketing, konfliktus-menedzsment, közigazgatási alapismeretek, társadalmi problémák, számítógépes adatfeldolgozás és elemzés.

E szak végzősei is megszerzik a szociológiai munkához kapcsolódó fő kompetenciákat. A HEM képzés keretében meg lehet szerezni a társadalmi marketing szakirány képesítést, amely szervesen kapcsolódik a humán erőforrás szakértő képzettségéhez.

A kolozsvári BBTE és a Budapesti Corvinus Egyetem közös megállapodása értelmében a programjainkban tanulóknak mindkét egyetemről diplomát lehet szerezni alapképzésen és mesteri szinten is, amennyiben a BCE szociológia szakra is felvételt nyernek (nem feltételnül egy tanévben). A tantárgyak nagy részét csak az egyik egyetemen kell teljesíteni.

E szakirány ötvözi azokat a gyakorlati ismereteket és technikákat, amelyek a társadalom gazdasági életképességének a megteremtéséhez nyújtanak hatékony megoldásokat. A társadalmi marketing szakirány olyan tanácsadói, szervezői, mediációs, közösségművelési, régió-fejlesztési, pályázat-író és projektkezelő tevékenységekre készít fel, amelyek nélkülözhetetlenek az önkormányzatok, közigazgatási szervek, non-profit intézmények, érdekképviseleti szervezetek és a piaci intézmények, vállalkozások hatékony és produktív működtetéséhez. A gyakorlati ismereteken alapuló képzés olyan készségek és kompetenciák fejlesztésére fókuszál, amelyek elsajátítása révén érdemben hozzájárulhatsz a társadalmi környezeted életminőségének javításához.

 A szerzett diplomával betölthető specifikus szakmák: humánerőforrás szakértő, munkaerő-piaci elemző, csoportépítő (teambuilding) tréner, szakfelügyelő (inspektor) a szakmai képzés, értékelés és szelekció területén, szakmai kompetencia értékelő, munkaerőt rekrutáló és integráló elemző/szakértő, bérezési rendszer-elemző, személyzeti átképzési tanácsadó, társadalmi kapcsolatok szakértője, általános közgazdasági és marketing tanácsadó/szakértő/szakfelügyelő (inspector)/ referens/közgazdász, közigazgatási tanácsos (hivatalnok).

Lásd még: http://www.rncis.ro (ocupatie: specialist resurse umane)

 

Kulturális antropológia szak

Felvételi információk

A magyar nyelvű antropológia szak a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen 2013 óta  a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben működik. A kolozsvári BBTE és a Budapesti Corvinus Egyetem közös megállapodása értelmében a programjainkban tanulóknak mindkét egyetemről diplomát lehet szerezni, amennyiben mindkét egyetemre felvételt nyernek (nem feltételnül egy tanévben). A tantárgyak nagy részét csak az egyik egyetemen kell teljesíteni.

 

A kulturális antropológia az emberi alkotás és viselkedés – szokások, szövegek, képek – azaz a kultúra kutatásáról szól. Míg a fizikai, illetve biológiai antropológia az ember alapvető testi jegyeit kutatja, addig a kulturális antropológia az emberek viselkedésének, szokásainak, társadalmi kapcsolatainak alapvető jellemzőivel foglalkozik. Bár elsődlegesen a tradicionális, törzsi kultúrák vizsgálatára jött létre, ma az antropológia többek között a városok társadalmának sokszínűségével, az emberi csoportokban zajló rítusokkal, a politikai, gazdasági cselekvés természetével és kulturális meghatározottságával, ezek leírásával foglalkozik.

A képzés interdiszciplináris jellegű, közös tárgyak formájában több ponton találkozik mind a szociológia-  mind a néprajz-oktatással. Az elméleti elmélyedés mellett az ismeretek gyakorlati alkalmazására is lehetőség nyílik, egyéni és csoportos kutatások, terepmunka és tanulmányírás formájában. A szakmai gyakorlat-táborok lehetőséget adnak a kutatási módszerek „élesben" történő kipróbálására: a diákok ezek keretében tanulnak meg résztvevő megfigyelést végezni, antropológiai interjút készíteni, fókusz-csoportos vizsgálatokat lebonyolítani, illetve az adatokat elemezni – más szóval, az antropológus szemével látni és láttatni a világot.

A kulturális antropológia a kultúra kutatásáról szól, legyenek azok szokások, szövegek, képek – minden emberi alkotás és viselkedés. Az antropológia ezeket fejti meg és értelmezi. Míg a fizikai, illetve biológiai antropológia az ember alapvető testi jegyeit kutatja, addig a kulturális antropológia az emberek viselkedésének, szokásainak, társadalmi kapcsolatainak alapvető jellemzőivel foglalkozik. Bár ez a tudomány elsődlegesen a tradicionális, törzsi kultúrák vizsgálatára jött létre, ma az antropológusok többek között a városok társadalmának sokszínűségével, az emberi csoportokban zajló rítusokkal, a politikai, gazdasági cselekvés természetével és kulturális meghatározottságával, a társadalmi egyenlőtlenségek leírásával foglalkozik.

A munkaerőpiacon, mivel a kulturális antropológus a BBTE-n a szociológia területéhez tartozó diplomát kap, így elfoglalhat többnyire bármilyen szociológusok számára betölthető állást, és néhány sajátos állást is:  kutató-aszisztens, muzeográfus, településfejlesztési, közösségfejlesztési referens, szociális referens, népességnyilvántartó referens polgármesteri hivatalban, romaügyi szakértő, iskolai tanácsadó, pályaválasztási tanácsadó, tanár (társadalomtudományok), adatelemző,  szóvivő, fejlesztési ügynök, tanácsos közintézményekben, mukanélküliekkel foglalkozó ügynök.

Bővebben: Kulturális antropológia szak

felveteli plakat 2018 300

Egyetemi hírek

AZ ELSEVIER World University Rankings szerint 2015-16-ban a térségünkből nemzetközi viszonylatban a kolozsvári BBTE a legjobb pozícióban levő egyetem a budapesti Semmelweis Egyetemmel együtt. Mindketten az 501-600. helyen találhatók. A többi nagy egyetem a 601-800 helyen követik őket. Ezt a listát a California Institute of Technology vezeti.

Korábban a Bukaresti Egyetem 684. helyezést ért el, míg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem a 709. egy tudományos publikációk alapján összeállított listán. A Bukaresti Műszaki Egyetem az 594. helyezést érte el. A listát egyébként az amerikai Harvard vezette.

A 2000 egyetemet tartalmazó listán további romániai egyetemek is találhatóak, a listát itt lehet böngészni.

Hetedik alkalommal vett részt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem január 10. és 12. között Budapesten megszervezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. A külföldi egyetemek között helyet foglaló intézmény képviselői három napon keresztül tájékoztatták...
Read more...
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem díjazta az oktatás és a tudományos kutatás területén 2017/2018-as egyetemi tanévben elért eredményeket. A díjakat ünnepség keretében adták át 2018. december 17-én az egyetem Aula Magna termében. A...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép