Terepkutatások


Felhívás szakmai gyakorlatra: Electric Castle 2016

 

Electric Castle kutatás – terepgyakorlat, Bonchida - 2016. Július 13-17.

 

Electric Castle 2016 2566122807A BBTE Szociológia Kar Magyar Szociológia Intézete szakmai terepkutatást hirdet meg július 13-17. között, antropológia, szociológia és humán erőforrás szakos diákoknak. 

Az Electric Castle-kutatás ötletét az évek óta megszervezésre kerülő Sziget és Félsziget Fesztivál-vizsgálat sorozata ihlette. A fesztiválkutatások kiváló terepnek bizonyulnak napjaink fiataljainak megismeréséhez: a fiatalok szabadidős tevékenysége mellett egy sor, a fiatalokat aktuálisan érintő kérdéskör vizsgálata is lehetővé válik.

Az Electric Castle Fesztiválon 2016-ban második alkalommal került sor kérdőíves adatfelvételre, amelynek célja a fiatalok fogyasztói profiljának megrajzolása. Kutatásunkkal alapvetően a következő kérdésekre próbálunk meg választ kapni:

  • Milyen fogyasztói, illetve életstílus szerinti csoportok különböztethetők meg?
  • Mi jellemző az egyes csoportok fogyasztói státusára/magatartására?
  • Milyen a fesztivál szolgáltatásainak megítélése?

Jelentkezhetnek  szociológia, antropológia, és humánerőforrás-menedzsment szakos, valamint a szociológia kar mesteri képzésében részt vevő diákok. A  román nyelv ismerete előnyt jelent.

Bővebben: Felhívás szakmai gyakorlatra: Electric Castle 2016

Szakmai tapasztalat és vidékfejlesztés

Gyergyócsomafalva fejlesztési stratégiájába is bekerülnek azok a kutatási eredmények, amelyeket a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem hallgatói fogalmaznak meg a július 14-21. között tartott falukutató táborban. A kutatást az egyetem Szociológia Tanszéke szervezi, célja pedig, a hallgatók szakmai tapasztalatszerzése mellett, hathatósan hozzájárulni a közösség fejlesztéséhez - tájékoztatott Csata Zsombor szervező, a Babes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa.

muzeumban

Folyamatosan tevékenykedő s kérdéseket feltevő fiatalokkal találkozhattak a gyergyócsomafalviak az elmúlt napokban, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem szociológia és antropológia szakos, valamint a településfejlesztésben érdekelt szociológiai mesterképzés hallgatói komoly munkát végeztek a községben.

Többfajta felmérést is végeztek

A Budapesti Corvinus Egyetem két szakemberével együt, összesen 24 hallgató és 6 pedagógus vett részt a táborban, melynek zárónapját holnap tartják. Az erdélyi hallgatók mellett egy fiatal lány Barcelonából érkezett Gyergyócsomafalvára, és ő is aktívan részt vett a kutatásban.

Csata Zsombor szervező, a kolozsvári egyetem adjunktusa kifejtette, kettős célt szolgál a tábor: egyrészt a hallgatók nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is kipróbálhatják a falukutatást, másrészt a kutatás eredményei Gyergyócsomafalva községfejlesztési stratégiájába kerülnek.

Bővebben: Szakmai tapasztalat és vidékfejlesztés

Gyergyócsomafalvi falukutató tábor

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszékének szervezésében 2015. július 14-21. között falukutató táborra kerül sor a Hargita megyei Gyergyócsomafalván. A tábor célja, hogy a tanszék szociológia és antropológia szakos diákjai, valamint a Településfejlesztésben alkalmazott szociológia mesteri képzés hallgatói  a társadalomkutatói munkát valódi kutatási helyzetben gyakorolják és egyúttal jobban megismerkedjenek az erdélyi, székelyföldi társadalmi valósággal.
A szakmai munka nagyrésze tanárok által irányított kutatócsoportokban zajlik, akiknek irányításával a csoport tagjai kvalitatív módszereket alkalmaznak. A kutatócsoportok a terepen szerzett tapasztalataikat esténként megosztják a tábor többi résztvevőivel, hogy a terepről szerzett tapasztalatok minél szélesebb körűvé váljanak. A csoportos kutatómunka mellett a résztvevők közösen egy kérdőíves kutatást is végeznek, amelynek segítségével a kutatócsoportok témáihoz kvantitatív adatokat gyűjtenek.
A tábor a kutatócsoportok közös beszámolójával zárul. A terepen gyűjtött adatok részletes feldolgozására és ezek alapján a részletesebb elemzések megírására a 2015-2016-os tanév első félévében kerül sor.

Kulturális antropológiai expedíció a Szigeten

szigetkutatashonlapA kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem a közös antropológia-képzésének oktatói és hallgatói egy néprajzi expedíciót szerveznek az idei Sziget-fesztiválra. A résztvevő megfigyelésen, mentális térképezésen, kapcsolatháló-elemzésen alapuló kutatások célja, hogy megértsék a Sziget-fesztiválra érkező népek, nyelvek és kultúrák önszerveződésének mintáit, és az ad-hoc kulturális törzseknek leírásával gazdagítsák az antropológia tudományát. A kutatás része egy nagymintás közvélemény-kutatás másodelemzése is, amelynek egyes kérdései a közelmúltban elhunyt Gábor Kálmán legendás Sziget-kutatásaival teremtenek kapcsolatot. Az idei kutatás vezetői Ercsei Kálmán, Letenyei László, Pakot Ágnes és Veres Valér. A kutatást Sziget Kulturális Szervezőiroda Kft. támogatja.

A kutatás honlapja: 

A Félsziget-Fesztivál Kutatások

A FÉLSZIGET-FESZTIVÁL KUTATÁSOK 

A Félsziget-kutatás ötletét az évek óta megszervezésre kerülő Sziget-vizsgálat sorozata ihlette. A Sziget Fesztiválon ugyanis már 2000-től zajlik rendszeres, nagymintás statisztikai adatfelvétel.

A vizsgálat érdekes és izgalmas terepnek bizonyult, amelyen az ifjúságszociológia kérdéskörein túlmenően számos (elsősorban fiatalokat érintő) kérdés vizsgálható.

2005-től, azaz hét éve zajlik a kérdőíves adatfelvétel a Félsziget Fesztiválon, amelynek célja a fiatalok fogyasztói profiljának megrajzolása.

Kutatásunkkal alapvetően a következő kérdésekre próbálunk meg választ kapni:

  • Milyen fogyasztói, illetve életstílus szerinti csoportok különböztethetők meg?
  • Mi jellemző az egyes csoportok fogyasztói státusára/magatartására?

A KUTATÁS STÁBJA

A Félsziget-kutatást a következő csapat vezeti: Szabó Júlia, Veres Valér, Ercsei Kálmán, Kiss Zita, Plugor Réka.

A MINTAVÁLASZTÁS ALAPELVEI:

A kutatás két egymást kiegészítő adatfelvételből áll, az egyik adatfelvételi módszer egy egy oldalas kérdőív, úgynevezett kontaktlap, amely főként a szocio-demográfiai adatok felvételére szolgál. Ezzel párhuzamosan történt a másik, sokkal részletesebb, több kérdéskörre kiterjedő kérdőíves adatfelvétel. A kontaktlap adatait használjuk arra, hogy a kérdőíves adatfelvétel eredményeit ellenőrizzük és korrigáljuk.

Mindkét adatfelvétel a Fesztivál teljes ideje alatt zajlik. A kontaktálási adatfelvétel három nyelven (magyarul, románul és angolul), a kérdőíves lekérdezés két nyelven (magyarul és románul) történik. Mind a kontaktlapos, mind pedig a kérdőíves adatfelvétel során a rétegzett, véletlenszerű mintavételi eljárást alkalmazzuk. Térben és időben kvótát alakítottunk ki, amely 3 idősávra (időzónára) és 4-5 területegységre (területi zónára) épül, ezzel igyekeztünk lefedni a tábor összes területét a nap lehető összes napszakában.

FOTÓK A TEREPMUNKÁRÓL:


felveteli plakat 2017

Az idéni Kolozsvári Magyar Napokon több helyszínen is ismeretterjesztő, valamint kikapcsolódásra alkalmas programmal várja az érdeklődőket a Babeș–Bolyai Tudományegyetem. A Farkas utcában zajló Múzeum sétányon, az egyetem épületeiben és különböző...
Read more...
Ruprecht Esztert, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intéztének oktatóját a nemrég elnyert Mestertanár Aranyérem kapcsán kérdeztük a tehetséggondozás múltjáról, jelenéről, kilátásairól, szakmai előképeiről, a tehetségekkel való foglalkozás intézményes...
Read more...
Meghirdetésre került a Részvétel a 2017-2018-as tanévben a Márton Áron Szakkollégiumban programban című pályázati kiírás. A szöveget, benne a jelentkezésre vonatkozó határidőkkel és tennivalókkal az érdeklődők megtalálják a Márton Áron Kollégium...
Read more...
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2017/2018-as tanév őszi...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép