Felvételi


Antropológia, humánerőforrás menedzsment, szociológia szakok

Induló szakok, helyek száma
Felvételi követelmények
A felvételi időrendje és a beiratkozás menete
Helyek visszaigazolása
Információk magyar állampolgárok számára

INDULÓ SZAKOK, HELYEK SZÁMA

felveteli plakat 2017.A BBTE Magyar Szociológia Tanszéken alapképzésen (BA) három magyar nyelvű szakon lehet tanulni, szociológián, humánerőforrás menedzsmenten és kulturális antropológián.

A kolozsvári BBTE és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) közös megállapodása értelmében a szociológia és antropológia programjainkban tanulóknak kettős diploma megszerzésére van lehetősége, ha felvételizik a BCE-re is, ebben az esetben  a tantárgyak nagy részét (kb. 75%) csak az egyik egyetemen kell teljesíteni. A kettős diploma feltétele, hogy mindkét egyetemre felvételt kell nyerni (nem feltétlenül egyidőben). Figyelem, a BCE-re emelt szintű érettségivel lehet beíratkozni!

Az egyes szakokon  2017 júliusi felvételi szakaszban a helyek száma a következő:

  Államilag támogatott (ingyenes) helyek*   Tandíjas helyek
Szociológia 8 (+2)   20
Humánerőforrás menedzsment 15 (+2)   20
Kulturális antropológia 7 (+4)   18
 * Az államilag támogatott helyek száma túljelentkezés esetén korlátozott mértékben növelhető.

2017 szeptemberi felvételi szakaszban a meghirdetett helyek száma a következő:

  Államilag támogatott (ingyenes) helyek*   Tandíjas helyek
Szociológia  2(+1)   20
Humánerőforrás menedzsment  2(+1)   20
Kulturális antropológia  1 (+1)   18
18
 * Az államilag támogatott helyek száma túljelentkezés esetén korlátozott mértékben növelhető.

Intézetünkben szociális munka alapszak és levelező (távoktatás) tagozat is működik, lásd: http://bbte-szocialismunka.ro

Beiratkozáskor a felvételizők több szakot is megjelölhetnek a fentiek közül. Ha első körben nem az elsőnek megjelölt szakra jutottak be, visszaosztási kérést lehet benyújtani, ahol újra az elsősorban választott szakra való felvételt kell kérni. Legtöbb esetben a felvételizők első opciója szerint lesznek felvéve a karunk szakjaira. Azok számára, akik ily módon mégse az elsőnek óhajtott szakon kezdik el a tanulmányaikat, II. évtől lehetőség nyílik szakot váltani.

Tandíjasok számára a tandíj 2500 RON / tanév, a tandíj évi négy részletben is befizethető (egy negyedévi részlet 625 RON = kb. 40,000 Ft).

---------------------------------------- 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A román állampolgársággal nem rendelkező jelentkezők számára külön tájékoztatás lejjebb!

Középiskolát végzettek esetében a felvétel egy motivációs levél valamint az érettségi átlag alapján történik. A motivációs levél elfogadása esetén a felvételi jegyet 100%-ban az érettségi átlag képezi.

Verseny nélkül felvételt nyernek (10-es felvételi jeggyel) mindazok, akik az utóbbi négy évben I., II., vagy III. helyet szereztek a tantárgyversenyek (olimpiászok) országos vagy nemzetközi szakaszán, a következő tárgyak valamelyikéből: Matematika, Infomatika, Közgazdaságtan, Filozófia, Pszichológia, Szociológia, Logika, Román nyelv és irodalom, Magyar nyelv és irodalom, Angol nyelv, Francia nyelv, Német nyelv, Történelem, Pedagógia.

Azon diákok esetében, akik részt vettek a fent említett tantárgyversenyek országos szakaszán, vagy díjat szereztek a BBTE által szervezett "Venczel József" esszéversen, az itt szerzett helyettesítheti az érettségi átlagot, amennyiben az utóbbi kisebb az előbbinél. Ez csak antropológia vagy szociológia szakra jelentkezők esetében érvényes. Az iskolai tantárgyversenyeken való részvételt vagy díjazottságot az oklevél fénymásolatával vagy a tanfelügyelőség által kiállított igazolással kell bizonyítani.

Egyetemet végzettek számára, ha tandíjas helyre iratkoznak. a felvételi jegy az egyetemi záróvizsga (media de licenţă) átlagából (100%) áll. Ha tandíjmentes helyre iratkoznak, az érttségi átlagból számolódik a felvételi jegy. (amennyiben az előző egyetem nem volt román állami költségvetési finanszírozású, azaz "loc bugetat").

 *A "Venczel József" esszéversenyen résztvett díjazottak  érettségi átlaga  csak a szociológia és antropológia szakokon helyettesítődik 10-essel, HR menedzsmentre ez nem érvényes, ott marad az érettségi átlag.

Azok, akik a román oktatási minisztérium által szervezett Olimpiászok (Tantárgyversenyek) országos szakaszán I, II, III helyezést szereztek az elmúlt 4 évben a következő tantárgyakból: Matematika, Informatika, Közgazdaságtan, Filozófia, Pszihológia, Szociológia, Logika, Román irodalom, Magyar irodalom, Angol, Francia, Német nyelv, Történelem, Pedagógia, a felvételi átlaga a következőképpen számítódik: értettségi jegy (25%) és 10 (75%).

  Azok, akik a román oktatási minisztérium által szervezett Olimpiászok (Tantárgyversenyek) országos szakaszán résztvettek (helyezés nélkül) az elmúlt 4 évben a fennebb felsorolt tantárgyak egyikéből, a felvételi átlaga a következőképpen számítódik: értettségi jegy (50%) és 10 (50%).

A FELVÉTELI IDŐRENDJE ÉS A BEIRATKOZÁS MENETE

A felvételi vizsgára való beiratkozáshoz a jelentkezőknek az egyetem honlapján található linken az online előjelentkezési űrlapon  kell regisztrálni, itt: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/. Nem kötelező az érettségi oklevél fénymásolatának csatolása, sem a születési bizonyítványé (ez sikeres felvételi esetén szükséges, visszaigazoláskor). Az érettségi átlag, záróvizsga átlaga illetve a tanulmányi évek átlagának közlése saját felelősségre történik. A felvételi eljárás része egy motivációs esszé leadása a beíratkozáskor (a lennebb megadott szempontok szerint).

Az online regisztráció nem helyettesíti a felvételi íratkozást a kar székhelyén!

A nyári felvételi beiratkozás a kar székhelyén történik (bejárat az Anghel Saligny utcából), 2017 július 17-22 között, hétfőtől péntekig 9-15 óra között, szombaton 9-12 óra között.

A beiratkozás költsége 130 lej, amely két díjból tevődik össze: a felvételi díjból (100 RON) és a feldolgozási díjból (30 RON). 

Egyetlen beiratkozási díj kifizetésével a jelentkező a kar összes szakára beirakozhat, egy adott oktatási nyelv keretében. Azon jelentkezők, akik a román illetve a magyar nyelvű képzésre is be szeretnének egyidőben iratkozni két beiratkozási díjat kell fizessenek.

A felvételi díj kifizetése alól felmentést kapnak a fogyatékkal élők, a tanügyi alkalmazottak és a BBTE alkalmazottainak a gyerekei (ők tehát csak a 30 lejes feldolgozási díjat kell kifizessék). A mindkét szülőtől árván maradtak illetve családi elhelyező központokból érkező fiatalok ingyen iratkozhatnak be a felvételi vizsgára.

Az eredményhirdetésre július 25.-én kerül sor, a kar épületében (ahol a beiratkozás is történik) valamint az egyetem honlapján.

 

HELYEK VISSZAIGAZOLÁSA (JÚLIUSI SZAKASZ)

Sikeres felvétel esetén a jelentkezők vissza kell igazolják, hogy el szeretnék foglalni a felvételi versenyen szerzett helyeiket, személyesen, a kar székhelyén, az erre előírt időszakban. Azon jelentkezők, akik nem jutottak be az általuk kiválasztott helyre, egy újraelosztási kérést adhatnak le, ugyanebben az időszakban. Amennyiben lesznek olyan helyek, amelyeket a jelentkezők nem erősítenek meg, ezek újraelosztásra kerülnek a kéréseket leadók között. Az újraelosztás során szerzett helyeket a megadott időszakban kell elfoglalni (visszaigazolni)

A helyek visszaigazolása első fázisban

Az egyetem székhelyén

július 24–26 2017

Újraosztás kérés benyújtása az üresen maradt helyekre

 

július 24–26 2017

Eredményhirdetés újraosztás után

az egyetem székhelyén

interneten

július 27 2017

július 27 2017

A SZEPTEMBERI FELVÉTELI IDŐRENDJE, EREDMÉNYEK

Felvételi íratkozás: szeptember 6 - 9 ( hétköznap 9-15 óra között, szombaton 9-12 óra között)

  az egyetem székhelyén

interneten

A szeptemberi felvételi eredmények közzététele
 szeptember 11
 szeptember 11
 HELYEK VISSZAIGAZOLÁSA (2017 szeptemberi szakasz)
A helyek visszaigazolása
(telefonon/személyesen)
Tandijasok számára az első részlet befizetése (plata primei rate de şcolarizare)
 
szeptember 11-15
Végleges eredmények közzététele
szeptember 18, 2017

A megszerzett helyek visszaigazolásához a következő dokumentumok szükségesek:

 • érettségi oklevél vagy hasonló értékű oklevél és az iskolai anyakönyvi kivonat (foaie matricola) (eredetiben az államilag támogatott helyeket elfoglalók esetén és hitelesített másolatként a fizetéses helyet elfoglalók esetén)
 • tantárgyversenyen résztvevőktől a részvétel vagy díjazottságot igazoló oklevél (akit érint)
 • születési bizonyítvány (hitelesített másolat)
 • orvosi igazolás a családorvostól, a következő megjegyzéssel: "apt pentru facultate"
 • 2 darab színes fénykép, 3 x 4 cm
 • egyetemet végzettek részéről az egyetemi oklevél vagy vele egyenértékű igazolás (hitelesített másolat)
 • azon diákok részéről, akik még egy másik egyetemet is végeznek párhuzamosan, eredeti igazolás az egyetem részéről

A helyek megerősítésekor ellenőrzésre kerül a beiratkozási lapon feltüntetett adatok helyessége. Amennyiben a tanulmányi átlagok nem helyesen voltak feltüntetve, a jelentkező elveszíti a megszerzett helyét.

 

Tájékoztatás román állampolgársággal nem rendelkezők számára

Egyetemünkre magyar (és más EU-s) állampolgárok is beiratkozhatnak, és bármelyik meghirtetett szakon tandíjmentesen tanulhatnak. Amennyiben tandíjmentes helyre felvételt nyernek, ösztöndíjat, valamint kollégiumi helyet is kaphatnak. Intézetünkben jelenleg több mint 20 külföldi (főleg magyar) állampolgárságú diák tanul.

Amennyiben Ön részt szeretne venni a BBTE és a Budapesti Corvinus Egyetem kulturális antropológia kettős képzésében, kérem, keresse lejjebb az erre vonatkozó tájékoztatást.

A felvételhez emelt szintű érettségi oklevél nem szükséges!

Az EU-s (nem román) állampolgárok felvételi eljárása másfél hónappal a feljebb olvasható beiratkozási határidő előtt kezdődik. Erre azért van szükség, mert a külföldön szerzett érettségi oklevelet először román nyelvre kell fordítani és el kell ismertetni a Román Oktatási Minisztériumban. Külföldi állampolgárok számára az iratkozás menete tehát a következő:

I. Előiratkozás. Az első fázisban a felvételihez szükséges dokumentumok (érettségi oklevél és középiskolai bizonyítvány) romániai honosítása zajlik. A kolozsvári egyetem biztosítja a dokumentumok kedvezményes román nyelvű fordítását, és elküldi a bukaresti Ekvivalencia Bizottsághoz (CNRED, www.cnred.edu.ro), ahol a diplomákat elismertetik. Az oklevél fordítás hitelesítése és az elismeretési eljárás díja kb. 10000+3500 Ft-nak megfelelő lej (140+50 RON). 

Az EU-s (nem román) állampolgárok számára az első fázisban az alábbi dokumentumokat kell leadni:

 • kitöltött űrlap (lásd lejjebb)
 • az érettségi oklevél közjegyző által hitelesített (szines) fénymásolata, és egyszerű fénymásolata 2 példányban
 • a középiskolai bizonyítvány színes fénymásolata (az utolsó négy tanévben elért eredményekről), és közjegyzőnél hitelesitett  másolata, és egyszerű fénymásolata 2 példányban
 • a személyi igazolvány és lakcímkártya egyszerű fénymásolata 2 példányban
 • elismertetés-eljárási díj + román nyelvre forditás és hitelesítés költségei (kb. 13.000 Ft).

A felvételizni szándékozók az előiratkozáshoz szükséges oklevél-másolatokat és  eljárási díjat Budapesten (a Corvinus Egyetemen) is leadhatják a BBTE megbízottjának  2017. május 1 és július 7 között a júliusi felvételi szakaszhoz, és a szeptemberi felvételi szakaszhoz 2017. augusztus 10 – augusztus 25 között, előzetesen egyeztetett időpontban, amennyiben erre vonatkozó igényüket jelzik a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címen.

Kolozsváron a BBTE Szociológia Tanszékének titkárságára, Bruck Editnél. Postacím: 400604 Kolozsvár (Cluj Napoca), Bdul 21. dec. 1989 nr. 128, Románia.

 

II. A második fázis a tulajdonképpeni felvételi eljárás. Ehhez az alábbi iratok szükségesek:

1. Születési bizonyítvány másolata
2. Orvosi igazolás a családorvostól, a következő megjegyzéssel: "egészséges egyetemi továbbtanulásra"
3. 2 db 3 x 4 cm. méretű színes fénykép
4.a Online előjelentkezési regisztráció itt: 
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.

4 b. A kitöltött szakválasztási ív (lennebb csatolva)
5. Beiratkozási és felvételi eljárási díj: 9500 ft. (vagy 130 lej)
6. Személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldalának fénymásolata
7. 2-3 oldalas motivációs esszé, az alábbi szempontok szerint megírva: 
http://bbteszociologia.ro/component/attachments/download/65.html

A második fázisban az iratok leadásának időpontja, az előiratkozást követő 1-2 héten belül Budapesten, előzetes időpont-egyeztetéssel a BBTE megbízottal vagy Kolozsváron 2017. július 17–22. (és szeptember 5–10 között), naponta 8 és 15 óra között, az előiratkozásnál említett helyszíneken (Postacím: 400604 Kolozsvár /Cluj Napoca/, Bdul 21. dec. 1989 nr. 128. Románia).

Kérjük, hogy lehetőség szerint, a ki teheti, a felvételihez szükséges dokumentumokat már előiratkozáskor adják le. 
A motivációs esszét elektronikusan is elfogadjuk, előzetes egyeztetéssel.

Akik lemaradnak a nyári iratkozásról, és még maradnak üres helyek: a pótfelvételi előiratkozás Budapesten augusztus 25.-ig lehetséges, (a magyarországi diplomák elismertetése miatt), a Romániában érettségizettek pedig szeptember 5–10 között iratkozhatnak, Kolozsváron).

További információk:

- a budapesti felvételi iratkozással és a képzés működésével kapcsolatban Geambasu Rékától  (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehet további információkat kapni.

- Veres Valértól, a BBTE Magyar Szociológia Intézetének igazgatójától, a képzés tartalmával kapcsolatban, a +40753094944-es telefonszámon és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen.

 

Kulturális antropológia BA képzés tandíjmentesen a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, a Corvinus Egyetemmel együttműködésben

A kolozsvári BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete a budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetével együttműködésben kulturális antropológia BA képzést hirdet magyar állampolgárok számára. A képzésről a kolozsvári BBTE ad diplomát, de a két egyetem együttműködése keretében arra is lehetőség van, hogy a diákok kettős BBTE-BCE diplomát szerezzenek. Azok számára, akik nem tudnak folyamatosan Kolozsváron tartózkodni, a képzési programhoz tartozó, de Kolozsváron tartott tantárgyak teljesítésére online, illetve féltömbösített rendszerben is lehetőség van. Az erdélyi tartózkodás alatt a magyarországi diákoknak segítünk abban, hogy kedvezményes áron szállást kapjanak Kolozsváron, amennyiben nem kérnek/kapnak kollégiumi elhelyezést.

Mikortól indul a program?

Az első félév 2017. szeptemberében kezdődik (az évkezdési részletekről e honlap főoldalán tájékozódhatnak).

A program tartalmáról

A képzés nyelve magyar.
A program időtartama három év (hat félév), teljesítéséhez félévente 30 (összesen 180) kreditet kell összegyűjteni. A képzés keretében több terepgyakorlatot is szervezünk Erdélyben és Magyarországon.
Az érvényben levő kölcsönösségi egyezmények értelmében a BBTE-n szerzett oklevél egyenértékű a többi EU-s tagországban szerzett diplomával. Az európai mobilitási programok révén lehetőség van külföldi áthallgatásra, akár Magyarországon kívülre is (lásd a "Külföldi partneregyetemek" menűpontot).

További részletek a képzésről itt:

http://bbteszociologia.ro/alapkepzes/antropologia-szak.html

Hogyan lehet felvételt nyerni?

Írásbeli vizsga nincs, a felvétel az érettségi átlagok sorrendjében történik, nincs megállapított minimál-pontszám, nem szükséges emelt szintű érettségi.
A beiratkozáshoz egy rövid motivációs esszére van szükség, melynek megírásában az alábbi szempontok segítenek:
http://bbteszociologia.ro/component/attachments/download/65.html

A BEIRATKOZÁSI ELJÁRÁS megegyezik a nem román állampolgárok számára feljebb vázolt ütemezéssel.

 

A szociológia, antropológia képzés részeként intézetünk diákjai számára érdekes terepgyakorlatokat szervezünk, az elmúlt években a hallgatóink részt vehettek például a Sziget, Félsziget és Electric Castle fesztiválokon, illetve különböző falu- és városkutatásokban Kolozsváron, Székelyhídon, Gyergyóalfaluban, Csomafalván, Kolozson stb. (Lásd e honlapon a Kutatás menű alatt)

a szociális munka szakról: bbte-szocialismunka.ro

felveteli plakat 2017

Egyetemi hírek

AZ ELSEVIER World University Rankings szerint 2015-16-ban a térségünkből nemzetközi viszonylatban a kolozsvári BBTE a legjobb pozícióban levő egyetem a budapesti Semmelweis Egyetemmel együtt. Mindketten az 501-600. helyen találhatók. A többi nagy egyetem a 601-800 helyen követik őket. Ezt a listát a California Institute of Technology vezeti.

Korábban a Bukaresti Egyetem 684. helyezést ért el, míg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem a 709. egy tudományos publikációk alapján összeállított listán. A Bukaresti Műszaki Egyetem az 594. helyezést érte el. A listát egyébként az amerikai Harvard vezette.

A 2000 egyetemet tartalmazó listán további romániai egyetemek is találhatóak, a listát itt lehet böngészni.

Pályázati kiírás diákszervezetek részére a Babeș–Bolyai Tudományegyetem. Részletek Határidő: 2018. február 28., 23:59.
Read more...
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének diákjai 2018. február 18. és 24. között vesznek részt a világ legrangosabb menedzsment esettanulmányi versenyén, a John Molson Undergraduate Case Competition versenyen...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép