Oktatók publikációi


Kiss Dénes publikációi

2013

Structura şi caracteristicile elitei rurale postsocialiste (lb.magh. A posztszocialista vidéki elit szerkezete és jellemzői) Szociológiai Szemle, 2013/3

2012

Pentecostalism in Romania. The impact of pentecostal communities on the lifestyle of their members. La ricerca folclorica 65, aprilie 2012 (coautor Fosztó László)

2012

Caracteristicile religiozităţii maghiarilor din Transilvania („Az erdélyi magyarság vallásosságának sajátosságai”). In: Veres Valer et al. (editori) Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján. ISPMN, Cluj-Napoca, 2012

2010

Organizaţii maghiare nonprofit din România 2009-2010 (Lb. Magh. A romániai magyar nonprofit szervezetek 2009-2010) ISPMN, Cluj-Napoca 2010

2010

Sistemul instituţional al minorităţilor etnice din România. ISPMN, Cluj-Napoca, 2010

2009

The Sacralization of Romanian Society. An Analysis of the Profane Functions of Three Romanian Churches. Studia Universitatis Babes Bolyai Sociologia, 2/2009

2009

Romii din Herculian şi rolul religiei penticostale în viaţa lor comunitară. In: Kiss Tamás, Fosztó László, Fleck Gábor (editori): Incluziune şi excluziune. Studii de caz asupra comunităţilor de romi din România. Editura ISPMN & Kriterion, Cluj-Napoca, 2009

2009

Ukránok Romániában: havasmezői mozaik. Pro Minoritate 2009/1 p.161-173 (coautor Peti Lehel)

2008

Vino mai aproape. Incluziunea şi excluziunea romilor in societatea romaneasca de azi. Editat de Human Dynamics, Buc. 2008 (autor al capitolului 9).

2007

Procese social-economice in satele Transilvane. (Lb. Magh. Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban.) Presa Universitara Clujeana, 2007. 146 p.

2007

Sociologia religiilor în România postcomunista. (Lb. magh. „Vallásszociológia a posztkommunista Romániában). Erdélyi Társadalom, 2007/1.

2007

Problema diasporei în mediul rural. Posibilităţi de adaptare a strategiilor identitare a minorităţilor religioase în cazul comunităţilor etnice. (Lb. Magh. Szórványkérdés erdélyi falusi környezetben. A vallási kisebbségek identitás-fenntartó stratégiáinak alkalmazhatósága azetnikai szórványokra. In: Balogh Balázs-Bodó Barna-Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó, Budapest, 2007.

2007

Sfera civilă maghiară din România în anul 2006. (Lb. Magh. A romániai magyar civil szféra 2006-ban) In: Bodó Barna (szerk.) Romániai Magyar Évkönyv 2006. Temesvár: Marineasa Kiadó. 2007 (117-130.p)

2006

Schimbări în sistemul instituţional rural de învaţamânt în perioada post-socialista. (Lb. magh. „Rendszerváltás utáni változások a romániai falusi oktatási intézményekben”). Regio, 2006/1

2006

Despre sfera civilă maghiară din Transilvania (Lb. magh. – „Az erdélyi magyar civil szféráról”) Civil Szemle 2006/2

2005

Ruralul Transilvan în secolul XXI. (Lb. magh. „Erdélyi falvak a 21. században”) Magyar Kisebbség, 2005/3.-4.

2005

Reflexii ardelenesti asupra satului nou ungar. (Lb. magh. – „Erdélyi reflexiok az új magyar falu kapcsán” Erdélyi Társadalom2005/2

2005

Despre instituţiile culturale maghiare din Transilvania (Lb. magh. „Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerről”). In: A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. Ed. MTA Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Intézete, Budapesta, 2005

2004

Biserica Reformată şi mişcarea de reînnoire Alianţa CE (lb. Magh. „A Református Egyház és a CE Szövetség). Erdélyi Társadalom, Cluj 2004/ I./2.

2004

Schimbări în structura elitei rurale (Lb.magh. „A falusi elit átalakulása”). WEB 2004/Aprilie

2004

Elita locală din Căpuşu Mare. Studia Universitatis Babes Bolyai Sociologia 2004/1

2004

Sociologia rurală românească în perioada postsocialistă (Lb. magh. – „A román faluszociológia a posztszocialista korszakban”). Szociológiai Szemle, 2004/1

2004

Din Banat în Bărăgan. Deportările „de Rusalii” din 1951 (lb. Magh. Bánátból a Baraganba. Az 1951-es pünkösdi kitelepítések. In: Saád József (ed.) Telepessors. Gondolat, Budapest 2004

2004

Instituţiile culturale maghiare din Transilvania (Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszer). Erdélyi Társadalom 2004/1 (coautori Csata Zsombor şi Kiss Tamás)

2002

Schimbări în procesul de intrare a tinerilor pe piaţa forţei de muncă în perioada postsocialistă (Lb. magh.”Változások a falusi fiatalok munkába lépési folyamatában a rendszerváltás után”). In: Sorbán Angéla (ed.) Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Editura Academică – Editura Scientia, Budapesta - Cluj, 2002

2002

Situaţia de sănătate a populaţiei maghiare din afara Ungariei (A határon túli magyarság egészségügyi helyzete…) Magyar Kisebbség 2002/2

2001

Formarea unei comunităţi de adventişti de ziua a şaptelea. Factori determinanţi ai conversiei (Lb.magh. „Egy Hetednapi Adventista közösség kialakulása. A vallási konverziót befolyásoló tényezők”). WEB, 2001/6

2001

Procese de schimbare în distribuţia teritorală a etniilor conlocuitoare. Analiza distribuţiei teritoriale a etniilor din judeţul Mureş în perioada 1850-1992 (Lb.magh. „Változások az együtt élő etnikumok területi megoszlásában. A Maros megyei etnikumok 1850–1992 közötti területi megoszlásainak elemzése”). In: Veres Valer (ed.) RODOSZ Tanulmányok III. Editura Kriterion, Cluj, 2001

2001

Strategii de convieţuire într-un sat multietnic (Lb.magh. „Együttélési stratégiák egy magyar-román-cigány vegyes lakosságú faluban”) WEB, 2001/6 (co-autor Fülpesi Attila)

2001

Religiozitate şi modernizare în Câmpia Transilvaniei (Lb.magh. „Vallás és modernizáció a Mezőségen”) WEB, 2001/6 (co-autori Csata Zsombor, Kiss Tamás şi Sólyom Andrea)

2001

Autostereotipurile maghiarilor din afara Ungariei şi stereotipurile lor despre maghiarii din Ungaria, respectiv etniile majoritare din ţările vecine Ungariei (lb. A határon túli magyarok képe önmagukról, a magyarországi magyarokról és a többségi nemzetekről. In: Dobos Ferenc (ed.) Az autonóm lét kihívásai kisebbségben. BFI-Books in Print-Osiris, Budapest

2000

Sectorul non-profit şi politica: studiu de caz despre relaţiile organizaţiilor non-profit cu caraceter ştiinţific-universitar şi politică (Lb.magh. „Civil szféra és politikum. Esettanulmány: a kolozsvári magyar egyetemi háttérintézmények és a politikai szféra viszonya“). Magyar Kisebbség 2000/3

2000

Cultura politică şi prejudecăţile etnice. In: Liceeni ardeleni în tranziţie. Integrare naţională vs. generaţională. Editura Limes, Cluj 2000

.

felveteli plakat 2017

December 8-án nyílt meg, és a tervek szerint december 20-áig látogatható az a kiállítás, melynek keretében 17 trópusi lepkefaj több mint 160 élő egyedét tekintheti meg a kolozsvári közönség. A...
Read more...
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a legelső helyen szerepel a romániai egyetemek globális rangsorában az Egyetemi Metarangsor–2017 felmérés alapján, amely a hazai egyetemek hierarchiáját az egyéni teljesítmények kombinációjának eredményei alapján határozza meg,...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép