Oktatók publikációi


Horváth István publikációi

Cărți (autor sau editor)

 

 1. (2012) Romsau țigan. Dilemele unui etnonim în spațiul românesc, Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, (coeditor Nastasă Lucian) p. 352.
 2. (2011)Minority politics within the Europe of regions. Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale & Scientia (coeditor Tonk Márton), p. 664.
 3. (2011) Republica Moldova în conştiinţa publică românească București:Fundaţia Soros România (coautori: Cristian Ghinea ,Liliana Popescu, Victoria Stoiciu), p. 224.
 4. (2011) Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvű lét Cluj: Editura Institutului Pentru Studierea Probelemelor Minorităţilor Naţionale & Kriterion (coeditor Tódor Erika), p 256.
 5. (2010) Limbă, identitate, multilingvism şi politici educaţionale Cluj: Editura Institutului Pentru Studierea Probelemelor Minorităţilor Naţionale & Kriterion (coeditor Tódor Erika), p. 215.
 6. (2009) Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneştiIaşi: Polirom, (coeditor Remus Gabriel Anghel), p. 310.
 7. (2009) Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet & Kriterion,(coeditor Tódor Erika), p.350.
 8. (2008) O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului. Studii elaborate pe baza prezentărilor din cadrul conferinţei de la Miercurea-Ciuc, 12-13 iunie 2008, Cluj-Napoca: Editura Limes – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (coeditor Tódor Erika), p. 309.
 9. (2007) Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, p. 182.
 10. (2007) Dimensiuni ale familiei actuale in Romania, Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, coautor împreună cu cu Iluţ Petru, Rotariu Traian, Horváth István, Tîrhaş Cristina, Nistor Laura, Hărăguş Paul Teodor
 11. (2005) Változó környezet állandósuló trendek? Erdély és Magyarország közötti migrációs folyamatok Kolozsvár: Sciencia Kiadó, p. 208 (contributori: Mohácsek Magdolna, Vitos Katalin).
 12. (2002) Facilitating Conflict Transformation: Implementation of the Recommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities to Romania, 1993-2001 Hamburg: CORE Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, p. 154.
 13. (2001) Etnopolitika és nyelvi politika Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, p. 133.
 14. (1999) Reflections on Differences. Focus on Romania. Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, p. 227 (coeditori Irina Culic, Stan Cristian).
 15. (1999 Reflecţii asupra diferenţei Cluj: Limes, p. 215 (coeditori Irina Culic, Stan Cristian).
 16. (1999) Minorităţile din România. Aspecte politice Cluj: Limes, p. 52.

 

 

 

Articole de revistă, capitole de carte publicate în străinătate

 

 1. (2013) ‚Romania and Moldova, migration mid-19th century to present’ In Immanuel Ness (ed.) The Encyclopedia of Global Human Migration Blackwell Publishing Ltd., Vol. V., pp. 2640-2646.
 2. (2012). Two Decades of Educational Policies for the Roma: Lessons and Dilemmas from Romania. In R. Bešter, V. Klopčič & M. Medvešek (Eds.), Formal and Informal Education for Roma. Different Models and Experience. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. pp. 59-71
 3. (2012) ‚Románia: a kisebbségi nyelvi jogok éintézményes érvényesülésük’ In Eplényi Kata és Kántor Zoltán (ed.) Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai., Budapest: Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Lucidus Kiadó, pp. 172-198.
 4. (2010) Demográfiai Folyamatok, Etno-Kulturális És Társadalmi Reprodukció.’ In Bitskey Botond (ed.) Határon túli magyarság a 21. században. Konferencia sorozat a Sándor-Palotában. Tanulmánykötet,. Budapest: Köztársasági Elnöki Hivatal, pp. 69-119. Coautori: Gyurgyík Lászlóv, Kiss Tamás.
 5. (2009) ‚Nyelvi készségek, nyelvi viselkedés és etnokulturális reprodukció az erdélyi magyar népesség vonatkozásában’ in Spéder Zsolt (ed.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón - Budapest: KSH NKI, - (Kutatási jelentések, 86.), pp. 153-182.
 6. (2009) ‚Migration and its consequences for Romania’ in Südosteuropa Vol. 57, No. 4, pp. 386-403. Coautor Anghel Remus)
 7. (2009) ‚Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában’ in Magyar Tudomány 2009 November, pp. 1304-1312
 8. (2009) ‚A romániai nyelvpolitikák értékelése’ in Regio 2009/1, pp. 3-16
 9. (2008) ‚The Culture of Migration of Romanian Youth’ in Journal of Ethnic and Migration Studies Vol.34, No.5, pp. 771-786.
 10. (2008) ‘Politiques spéciales á destination des Roms en Roumanie’ in Boucher Manuel (ed.) Le travail social face aux discrinminations. Intervention sociale, ethnicité et lutte contre le racisme en Europe, Montreuil: Éditions Aux lieux d’étre, pp. 105-130.
 11. (2007) ’Country Profile: Romania’ in Focus Migration Country Profiles (Hamburg Institute of International Economics) Vol 9 (September 2007), pp. 1-10 (megtalálható http://www.focus-migration.de/typo3_upload/groups/3/focus_Migration_Publikationen/Laenderprofile/CP_09_Romania.pdf)
 12. (2005) ’Migration research: an exchange between Hungarian and Rumanian perspectives’ In Bárány Tibor (ed.): A tarkaság dicsérete. Az Erasmus Kollégium diákjainak tanulmányai, Budapest: Erasmus Kollegium Alapitvany, pp. 293-299
 13. (2004) ’Perceptions of Multiculturalism’ in International Journal for Education Law and Policy Special Issue: Romania, pp. 55-84.
 14. (2003) ‚A 2002-es népszámlálás előzetes eredményeinek ismertetése és elemzése’ in Gyurgyík László, Sebők László (ed.) Népszámlálási körkép Közép-Európából. 1989-2002 Budapest: Teleki László Alapítvány, pp. 80-96.
 15. (2001) ‘From the Unitary to the Pluralistic: Fine-tuning Minority Policy in Romania’ in Bíró Annamária. Kovács Petra (ed.) Diversity in Action. Local Public Management of Multi-Ethnic Communities in Central and Eastern Europe Budapest: Open Society Institute, pp. 241 – 272. Coautor Alexandra Scacco.
 16. (1999) 'The History Textbook and the Minorities' in Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (ed.) Reflections on Differences. Focus on Romania Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, pp. 55-65. Coautor Marius Lazăr.
 17. (1999)' Reinventing the Local and its Impact on Interethnic Relations' in Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (ed.) Reflections on Differences. Focus on Romania Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, pp. 177-198. Coautor Marius Lazăr.
 18. (1999) 'Multiculturalism in Romania: Alternative or Evasion' in Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (ed.) Reflections on Differences. Focus on Romania Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, pp. 1-12.
 19. (1995) 'Milyenek a románok? - irodalom és sztereotípiák' in Iskolakultúra nr 1-2, pp. 123-127.
 20. (1995) 'Ethnic Tensions and Conflicts in Romania' In Gerhard Seewan (ed.) Minderheiten als Konfliktpotential in Ostmittel- und Südosteuropa München: R.Oldenburg Verlag, pp. 231-242.
 21. (1994) 'The Sense of Multiculturality in Eastern Europe' in Marsh David (ed.) Europe on the Move Fusion or Fission Jyväskylä: SIETAR-Europa, pp. 85-91.

 

Articole de revistă, capitole de carte publicate în țară

 

 1. (2012) ‚Etnonimul de rom ca instrument al politicii identitare’ In Horváth István & Lucian Nastasă (ed.) Romsau țigan. Dilemele unui etnonim în spațiul românesc, Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, pp. 183-198
 2. (2012) ‚Migraţia internaţională a cetăţenilor români după 1989’ In Traian Rotariu & Vergil Voineagu (ed.) Inerţie şi schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziţiei în România. Iaşi: Polirom, pp. 199-222.
 3. (2011) ‚Minorities, Minority Protection in Romania’. In Horváth István & Tonk Márton (ed) Minority politics within the Europe of regions, Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale & Scientia, pp. 475-500.
 4. (2011) ‚Kisebbségek, kisebbségvédelem Romániában’. In Benedek József (ed.), Románia. Tér, gazdaság, társadalom. Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Kriterion, pp. 169-188
 5. (2010)’Többnyelvűség és a nyelvi reprodukció kockázata az erdélyi magyar nyelvű népesség vonatkozásában’ in Horváth István & Tódor Erika (ed.) Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok, Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet & Kriterion, pp. 85-132.
 6. (2010) ‘Multilingvismul şi riscul reproducerii lingvistice în ceea ce priveşte populaţia maghiară din Transilvania’ In Horváth István & Tódor Erika (ed.) Limbă, identitate, multilingvism şi politici educaţionale Cluj: Editura Institutului Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale & Kriterion, pp. 11-54
 7. (2009) ’Politici lingvistice faţă de minorităţile naţionale din România 1990-2008’ in Sfera Politicii Vol. 138, pp. 29-33
 8. (2009) ’Migraţia etnică din România: între exil şi căutare’ in Sfera Politicii Vol. 137, pp. 34-39.
 9. (2009) ’Introducere’ in Anghel, Remus Gabriel & Horváth István (ed.) Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti Iaşi: Polirom, pp. 13-44. Coautor Remus Anghel.
 10. (2009) ’Aspecte ale culturii migraţiei în România’ in Anghel, Remus Gabriel & Horváth István (ed.) Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti Iaşi: Polirom, pp.156-175.
 11. (2008) ’O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului minoritar din România. Către o nouă problematizare’ in Horváth István & Tódor Erika (ed.) O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului. Studii elaborate pe baza prezentărilor din cadrul conferinţei de la Miercurea-Ciuc, 12-13 iunie 2008, Cluj-Napoca: Editura Limes – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, pp. 37-59.
 12. (2008) ’Evaluarea politicilor lingvistice din România’ in Salat Levente (ed.) Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată Cluj-Napoca: Fundaţia CRDE, pp. 203-213.
 13. (2008) ‘The Incidence of Intermarriages in Transylvania between 1992-2005. Inclinations and patterns of Intermarriage’ in Iluţ Petru (ed.) Dimensions of Domestic Space in Romania, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, pp.107-126.
 14. (2007) ‘Intermariajul şi familiile mixte etnic în Transilvania. O analiză a stocului perechilor heterogame si a incidenteţei intermariajului etnic în perioada 1992-2005’ in Ilut Petru , Rotariu Traian, Horváth István, Tîrhaş Cristina, Nistor Laura, Hărăguş Paul Teodor Dimensiuni ale familiei actuale in Romania, Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană. pp. 67-109.
 15. (2005) Căsătorii mixte româno-maghiare în Transilvania, în perioada 1992 In Padurean, Corneliu şi Bolovan Ioan (ed.) Căsătorii mixte in Transilvania (sec. XIX-incep. sec. XX) Arad: Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", pp. 273-289.
 16. (2005) ’A romániai magyarok kétnyelvűsége: nyelvismeret, nyelvhasználat, nyelvi dominancia. Regionális összehasonlító elemzések’ in Erdélyi Társadalom Vol. 3, nr.1, pp. 171-200.
 17. (2004) ’Az etnikailag vegyes házasságok az erdélyi magyar lakosság körében: 1992-2002’ in Kiss Tamás (ed.) Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben, Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, pp. 235-256.
 18. (2004) ’Az erdélyi magyarság vándorlási vesztessége vesztesége 1987-2001 között’ in Kiss Tamás (ed.) Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben, Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, pp. 61-90.
 19. (2004) ’Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja 1990-2000’ in Erdélyi Társadalom, vol 2. nr.2, pp. 59-84.
 20. (2003) 'Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvmentés és integráció között?' in Erdélyi Társadalom, vol. 1, nr. 1, pp. 7-24.
 21. (2003) ‚A vendégmunka’ in Korunk 6/2003, pp. 3-11
 22. (2003) ‘State, Minority and Identity. Aspects related to Romania’s Hungarian Minority’ in Baumgarten, Alexander et. alii., New Europe College Yearbook, Bucureşti: New Europe College, pp. 273-316.
 23. (2003) ‘Migrációs hajlandóság az erdélyi magyarság körében – 2003 október’ in Erdélyi Társadalom, vol 1, nr. 2, pp. 39-53.
 24. (2002) 'Percepţii asupra multiculturalismului' [A multikulturalizmus reprezentációi] in Rudolf Poledna, François Ruegg, Călin Rus (ed.) Interculturalitatea. Cercetări şi perspective româneşti, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, pp. 137-156.
 25. (2002) 'A romániai magyar kisebbség Magyarországra irányuló mozgása' in Korunk nr. 2, pp. 31-47.
 26. (2002) 'A migráció hatása a népesség előszámítására' in Magyar Kisebbség, nr. 4, pp. 24-35.
 27. (2001) 'Dinamica relaţiilor interetnice din ultimul deceniu' in Altera nr. 16, pp. 120-138.
 28. (2000) ’Modelul românesc al relaţiilor interetnice reflectat în “Etnobarometru”’ In Nastasă, Lucian, Salat Levente (ed.) Relaţii interetnice în România postcomunistă [Interetnikus viszonyok a kommunizmus utáni Romániában] Cluj–Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, pp. 253–259.
 29. (1999) 'Reinventarea localului şi relaţiile interetnice' in Irina Culic, Horváth István, Cristian Stan (ed.) Reflecţii asupra diferenţei [Gondolatok a különbségről] Cluj: Limes, pp. 167-187. Coautor Marius Lazăr.
 30. (1999) 'Manualul de istorie si minorităţile. Probleme principale si propuneri de reconsiderare’ in Lucian Nasatasă (ed.) Studii Istorice Româno-Maghiare. [Román-Magyar történelmi tanulmányok] Iaşi: Fundatia Academică "A.D. Xenopol", pp. 265 – 272. Coautor Marius Lazăr.
 31. (1999) ‘Multiculturalismul în România: alternativã sau eschivã’ in Culic Irina, Horváth István, Stan Cristian (ed.) Reflecţii asupra diferenţei Cluj: Limes, pp. 1-11.
 32. (1998)'Geography, language and nationalism' in Vintilă Mihăilescu, Corina Iosif (ed.) Year book of the Romanian Soociety of Cultural Anthropology, pp. 39-54.
 33. (1996) 'Sociological Description of the Hungarian Unions and Foundations in Romania' in Render nr. 1, pp. 218-241. Coautor Deák Sala Zsolt.
 34. (1996) 'Relaţii interetnice' in Traian Rotaru, Petre Iluţ (ed.) Sociologie Cluj-Napoca: Editura Mesagerul, pp. 346-364.
 35. (1996) 'Önkorlátozó sajtónyilvánosság' in Korunk nr. 1, pp. 39-43.
 36. (1995) 'Conceptia lui Max Weber despre etnicitate' in Traian Rotaru, Rudolf Poledna, Andrei Roth (ed.) Studii weberiene Cluj Napoca: Clusium, pp. 230-241.
 37. (1995) 'Az 1992-es népszámlálás kisebbségi adatai' in Korunk nr. 7, pp. 98-103.
 38. (1995) 'A romániai magyar egyesületek és alapítványok szociológiai leírása' in Korunk nr. 11, pp. 24-57. Coautor Deák Sala Zsolt.
 39. (1994) 'A kapcsolat és viszonyrendszer alapjai a döntéshozatalban' in Hitel 1994 Szeptember-December, pp. 82 - 95.
 40. (1990) 'Telemanipuláció' in Korunk nr. 5, pp. 532 - 537.
 41. (1990) 'Filozófiai optimizmus és pesszimizmus' in Tárlat Eszék, tanulmányok Bucureşti: Editura Kriterion, pp. 68-86.

 

Rapoarte de cercetare

 

 1. István Horváth,Iris Alexe,Ruxandra Noica,Marieta Radu (2012) Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe elaborat în cadrul unui proiect inițiat de Comisa Europeană prin DG Employement. Raportul poate fi accesat la adresa: http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=40&langId=fr&mode=advancedSubmit&policyArea=0&subCategory=0&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=EmigrationMigrationCentralEasternEurope&orderBy=docOrder
 2. 2010: Utilizarea limbii maghiare în administraţia publică locală şi în instituţiile deconcentrate din judeţul Harghita. Raportul proiectului finanțat de Consiliul Județean Harghita. Proiectul s-a desfășurat în cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. Raportul poate fi accesat la adresa http://ispmn.gov.ro/uploads/4cff8994-6ae4-4044-913d-222b4e604109-ISPMN_27_x_to%20web.pdf (coautori Veress Ilka - Vitos Katalin).
 3. (2006) Relaţii interetnice în pragul integrării Europene. CCRIT (accesibil http://www.dri.gov.ro/index.html?page=integrare)
 4. (2006) Aplicarea legislaţiei cu privire la drepturile minorităţilor naţionale în România CCRIT Raport de cercetare în format multimedia (accesibil http://www.dri.gov.ro/cd-2006/index.htm)
 5. (2000) Ethobarometer Cluj-Napoca: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, p. 72 (împreună cu Irina Culic şi Marius Lazăr).
 6. (1998) Românii şi maghiarii în tranziţia postcomunistă. Imagini mentale şi relaţii interetnice în Transilvania Cluj-Napoca: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, p. 60 (Împreună cu: Irina Culic, Marius Lazăr, Magyari Nándor László).

 

Traduceri

 1. (1994) Constantin Stere: Szociáldemokrácia vagy poporanizmus? [Socialdemocraţie sau poporanism?] in Pászka Imre ed. Román eszmetörténet 1866-1945 [Istoria ideilor politice în România. 1866-1945] Szeged: Aetas - Századvég, pp. 125-145.

 

Suport de curs

 1. (2005) Sociologia relaţiilor etnice [Interetnikus viszonyok szociológiája] UBB Cluj, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, p. 76.

.

felveteli plakat 2017

December 8-án nyílt meg, és a tervek szerint december 20-áig látogatható az a kiállítás, melynek keretében 17 trópusi lepkefaj több mint 160 élő egyedét tekintheti meg a kolozsvári közönség. A...
Read more...
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a legelső helyen szerepel a romániai egyetemek globális rangsorában az Egyetemi Metarangsor–2017 felmérés alapján, amely a hazai egyetemek hierarchiáját az egyéni teljesítmények kombinációjának eredményei alapján határozza meg,...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép