Kezdőlap


Életünk fordulópontjai: Az erdélyi magyarság demográfiai helyzete, rétegződése, nyelvhasználata

Az erdélyi magyarok demográfiai vizsgálatai során a kutatók beleütköztek a népszámlálások, mint adatforrások, vagy a kis mintán végzett kérdőíves felmérések korlátaiba, amikor az alacsony gyermekvállalási kedv okait, a párkapcsolatok dinamikáját, vagy a rétegződési összefüggéseket, egyenlőtlenségek okait keresték, korspecifikus vagy regionális bontásban. E korlátokból való kitöréshez jó lehetőség adódott, azáltal, hogy a magyarországi KSH Népességtudományi Kutató Intézet közvetítésével kapcsolódni lehetett egy széles körű nemzetközi együttműködésben kivitelezett nagymintás survey alapú projekthez, a Generation and Gender Program (GGP)-hoz (Vikat - Spéder et al. 2007). Ennek célja, hogy átfogóan feltárja, elemezze az új európai népesedési magatartás fő vonásait, tendenciáit. Ennek értelmében az erdélyi kutatás kérdéssorai kompatibilisek a program magyarországi és nemzetközi méréseivel.

A kutatás témái kiterjedtek a háztartás szerkezetére, összetételére, a párválasztásra, a gyermekvállalási szándékokra, a házasságon belüli viszonyokra, munkaerőpiaci helyzetre, foglalkozási rétegződésre, fogyasztásra és nyelvhasználatra.

Az Életünk fordulópontjai – Erdély panelkutatás első hullámát több intézmény közös együttműködésében szervezték, 2005-2006 folyamán. Erdélyben a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szociológia tanszékének háttérintézményei, a Max Weber Társadalomkutató Központ (Alapítvány) és az Etnikumközi Kapcsolatok Kutatóközpontja (CCRIT) bonyolította le az RMDSZ demográfiai munkacsoportja támogatásával és, Magyarországról, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet szakmai és anyagi támogatásával, együttműködésével. A kutatás célcsoportja a 20-45 éves erdélyi fiatal magyar népesség volt, különös tekintettel a termékeny életszakaszra.

A kutatás vezetői, a koncepció kidolgozói és a kivitelezés koordinátorai Horváth István, Veres Valér és Kiss Tamás, Budapestről Spéder Zsolt és Kapitány Balázs. A kutatás feldolgozásában részt vettek még: Csata Zsombor, Geambasu Réka és Antal Imola. A terepmunka szervezésében részt vett Sólyom Zsuzsa és Kiss Zita.

Az „Életünk fordulópontjai – Erdély” kutatás második hullámának megszervezését az időközben megalakult Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vállalta fel mint jogtulajdonos, 2008-2009-ben, az adatfelvételt a Román kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala finanszírozta, a terepmunka lebonyolítását pedig a Max Weber Társadalomkutató Központ (Alapítvány) és a BBTE Szociológia tanszék magyar tagozatának oktatói és hallgatói közreműködésével valósították meg. A 2. hullám nagy előnye, hogy a mintát kiterjesztették a 19-75 éves népességre.

A kutatás egyik nagy érdeme, hogy korábbi vizsgálatoktól eltérően – kétlépcsős (címbejárás és adatgyűjtés) mintavételt alkalmaztak, ezáltal, a korábbiaktól eltérő, az erdélyi magyar népességet a kutatási kérdések szempontjából jobban reprezentáló mintát kaptak. Az erdélyi mintavétel módjáról, mintánk sajátosságairól Kiss – Kapitány (2009) ír részletesen, miszerint Erdély 14 magyarlakta megyéjéből a gyakorlati kontaktmintába került 11004 fő, a választói névjegyzékből véletlenszerűen kiválasztva ebből 7334-volt elérhető, ebből pedig 3251 fő beszélt (jól) magyarul ebből 2492 fős érvényes mintát nyertek.

A kutatás másik nagy érdeme, hogy az erdélyi magyarokat összehasonlíthatóvá tette a magyarországi népességgel, és közvetve egész Európával. Az előnyöket kihasználva, a kutatási programban résztvevő erdélyi és magyarországi kutatók egy átfogó kötetben (Spéder, szerk, 2009) tették közzé összehasonlító tanulmányaikat, de más hazai és nemzetközi publikációk is születtek belőle. A demográfiai viselkedés vonatkozásában Spéder Zsolt – Kiss Tamás a családalapítás változó gyakorlatáról, a párkapcsolatok és gyermekvállalás kohorszspecifikus metszetben, Spéder Zsolt – Veres Valér a gyermekvállalási szándékok, családnagyság, Pongrácz Tiborné a párkapcsolatok jellegzetességei Erdélyben és Magyarországon, Murinkó Lívia: Első elköltözés a szülői házból, Földházi Erzsébet az első házasság felbomlása, válás Magyarországon és az erdélyi magyarok körében témával, címmel elemezték a kutatás adatait. Nyelvhasználatról, migrációról Horváth István, és Gödri Irén – Kiss Tamás (2009) írtak. A társadalomszerkezet és egyenlőtlenségek témában Monostori Judit – Veres Valér: A fiatal népesség rétegződése a vidéki Magyarországon és Erdélyben, valamint Geambaşu Réka: Nemek közötti egyenlőtlenségek Erdélyben és Magyarországon a 21–44 év közötti népesség körében írásait emeljük ki, de további, magyarországi szerzők is írtak a témában. Ezen kívül, még készültek elemzések az Erdélyi Társadalom 2008. évi tematikus számában és folyóiratokban, a nyelvi viselkedésről és az etnokulturális reprodukcióról (Horváth 2008), a házassági, párkapcsolatok minőségéről (Antal – Szigeti 2008), nemi egyenlőtlenségekről Erdélyben (Geambașu 2008), a fiatalok önállósodásáról és felnőtté válás kitolódásáról (Veres 2011), az erdélyi magyar és magyarországi népesség rétegződésének és jövedelmi egyenlőtlenségeiről (Veres, 2014)

felveteli plakat 2017

December 8-án nyílt meg, és a tervek szerint december 20-áig látogatható az a kiállítás, melynek keretében 17 trópusi lepkefaj több mint 160 élő egyedét tekintheti meg a kolozsvári közönség. A...
Read more...
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a legelső helyen szerepel a romániai egyetemek globális rangsorában az Egyetemi Metarangsor–2017 felmérés alapján, amely a hazai egyetemek hierarchiáját az egyéni teljesítmények kombinációjának eredményei alapján határozza meg,...
Read more...

SzocioBlog

Október 29-én, vasárnap, tanszéki kirándulást szervezünk Kalotaszegre. A vonatozással egybekötött gyalogtúrán négy alszegi falut látogatunk meg, Zsobokot, Farnast, Kispetrit és Sztánát, de nem hagyjuk ki az almási várat és Kós...
Read more...
Az iskolai hierarchiák legnagyobb befolyásolója a családi háttér, a kinézet és az év (…). Ha ez a három passzol az életedben, biztos te leszel az a szereplő, akit mindenki irigyel,...
Read more...

Vizuális Műhely

Május 19-én újabb fotókiállítás nyílt a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Sociollogicum épületének halljában Szalai Luca képeiből, aki a Budapesti Corvinus Egyetem szociológia és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem kulturális antropológia szakán végzett. A...
Read more...
„Az iskola diákszemmel. Képek az iskola nem nyilvános életéből”fotópályázatunkra beérkező pályamunkák kiértékelésének eredményeként a pályázatokat elbíráló bizottság úgy döntött, hogy első díjat a beérkező pályázatok egyike számára sem ítél oda....
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép