Kezdőlap


Az erdélyi magyarság népességfogyásának kutatása, természetes népmozgalom, kivándorlás

Az erdélyi népesedési folyamatok kutatása, és a népszámlálások korszerű feldolgozása már e szintézis tárgyidőszaka előtt elkezdődött (Mezei 2002), a téma iránti érdeklődés azonban a 2002-es népszámlálás előestéjén terelte rá a figyelmet az ilyen irányú kutatásokra, amikor a kutatás fókuszpontjába kerültek az erdélyi magyarság létszámcsökkenésének okai, ebből a munkaközösségből elsősorban Horváth István és Veres Valér kutatásai nyomán. Egy másik kutatási irány a korábbi népszámlálások korszerű feldolgozásának folytatása, és a romániai népességi folyamatok kutatása, Mezei Elemér és Rotariu Traian munkásága által (lásd Mezei – Rotariu 2004).

A népszámlálásokon alapuló népesedési kutatások második fázisát a 2004. március 5.-én az RMDSZ által kezdeményezett konferencia katalizálta, ahol a 2002. évi romániai népszámlálás végleges és részletes eredményei alapján, valamit a rendszerváltás óta először megszerzett nemzetiségi bontású népmozgalmi adatok (születések, halálozások száma) alapján sikerült újabb szempontokat, eredményeket közölni a kérdéskör kutatása során. Ezek az adatok a magyarság a becsültnél nagyobb mértékű természetes fogyását mutatták 1990 és 2002 között.

A konferencia előadásaiból Kiss Tamás (szerk. 2004) szerkesztésében kötet jelent meg a Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben címmel. A kötetben Kiss Tamás (2004a) az erdélyi magyar természetes népmozgalmi folyamatokról, Veres Valér (2004a) a romániai magyarság természetes népmozgalmáról ír európai kontextusban, 1992-2002 között. Horváth István (2004) az erdélyi magyarság vándormozgalmi veszteségéről és a vegyes házasságokról, Kiss Tamás - Csata Zsombor (2004) az erdélyi Migrációs-potenciál vizsgálatokról, Gödri Irén (2004) a Romániából Magyarországra bevándorolt népesség jellemzőiről és motivációiról írt. Tóth Pál Péter (2004) a magyar migrációs-politikai stratégiát, Szilágyi N. Sándor az asszimiláció és hatását tárgyalta a népesedési folyamatokat, Csata Zsombor (2004) az iskoláztatás nyelvének szociológiai hátterét Kiss Dénes (2004) pedig a Maros megyei etnikumok 1850-1992 közötti területi megoszlásait elemezte.

A kötetben közölt eredményeket az időközben több, részletesebb népszámlálási és népmozgalmi adathoz való hozzáféréssel további részeredményeket sikerült finomítani, pontosítani, így az Erdélyi Társadalom folyóirat 2004/2-es számában megjelent írásban Kiss Tamás (2004b) kimutatta, hogy 1992 és 2002 között a magyarok termékenységének alakulására a magyarok megyénkénti aránya pozitívan, az urbanizáltság szintje pedig negatívan hatott. Veres Valér (2004b) kimutatta, hogy a magyarok 1990 és 2002 közötti születésszámai tendenciaszerűen lefele torzítanak, különösen a szórványban, ezért korrekcióra van szükség, és visszabecslést tett közzé 1980 és 1990 között az erdélyi magyarok születési és halálozási arányszámairól.

A kutatómunka következő állomása az eredmények könyvekben való közzététele, és részletesebb kontextualizálása, lásd: Veres (2006) és Csata – Kiss (2007). A Népesedési perspektívák c. kötetben Csata I. és Kiss T. új visszabecsléseket készítenek az 1989 előtti romániai magyar születések és halálozások alakulásáról. A kötet nagy érdeme, hogy regionális előrebecsléseket készít 2002 és 2022 valamint 2032 között, így a magyar népesség korcsoport szerinti várható számait megismerhetik az érdeklődők, és az oktatáspolitikai tervezésben is fel lehet használni. Ehhez kapcsolódó további fontosabb kiadványok a Kiss Tamás (2010) Adminisztratív tekintet című könyve a romániai magyar népesedési diskurzusokról és az erdélyi magyarok statisztikai konstrukciójáról, valamint az erdélyi és a szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése Gyurgyík – Kiss (2010) tollából.

A népességkutatások másik irányvonala a migrációkutatás, amely Horváth István munkássága nyomán országos és nemzetközi kitekintésű eredményeket is hozott, kiterjesztve más etnikumok kutatására. A migráció elméleti és empirikus kutatását egyaránt magába foglaló reprezentatív kötetet a Polirom kiadó gondozásában adták ki (Anghel – Horváth 2009), A fiatal népesség migrációs kultúrájáról szóló írását a Journal of Ethnic and Migration Studies 5/2008-as száma közölte Horváth (2008)‚ Az emigráció romániai következményeiről a Südosteuropa 4/2009-es számában közölte (Horváth – Anghel 2009). A romániai és a Moldva köztársaságbeli emigráció történetét, sajátosságait pedig a Blackwell Encyclopedia of Global Human Migration hasábjain olvashatjuk (Horváth 2013).

A népességkutatási publikációk egy másik irányvonala a regionális monográfiák szociológiai és demográfiai vonatkozású fejezetei. A tárgyidőszakban Horváth Gyula, Dövényi Zoltán és Benedek József koordinálásával több ilyen monográfia született, Északnyugat Erdély, Dél-Erdély és Bánság, valamint Kárpát-medence régiói (Erdély) és Románia egészéről készült interdiszciplináris monográfiák népességi, oktatási fejezeteit Veres Valér (2009, 2011), Csata Zsombor, Szabó Júlia (2009, 2011) írták. Ezek a fejezetek összefoglalták a korábbi kutatási eredményeket.

A népességfogyás kutatásának következő állomása a 2011. évi romániai népszámlálás eredményeinek első feldolgozásai, amelyek a vizsgált tárgyidőszak végén születtek, és amelyek a romániai magyarság további, mintegy 200. 000 fős nagyságrendű fogyásáról adnak részleteket (lásd Kiss – Barna 2012, Veres 2013)

felveteli plakat 2017

December 8-án nyílt meg, és a tervek szerint december 20-áig látogatható az a kiállítás, melynek keretében 17 trópusi lepkefaj több mint 160 élő egyedét tekintheti meg a kolozsvári közönség. A...
Read more...
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a legelső helyen szerepel a romániai egyetemek globális rangsorában az Egyetemi Metarangsor–2017 felmérés alapján, amely a hazai egyetemek hierarchiáját az egyéni teljesítmények kombinációjának eredményei alapján határozza meg,...
Read more...

SzocioBlog

Október 29-én, vasárnap, tanszéki kirándulást szervezünk Kalotaszegre. A vonatozással egybekötött gyalogtúrán négy alszegi falut látogatunk meg, Zsobokot, Farnast, Kispetrit és Sztánát, de nem hagyjuk ki az almási várat és Kós...
Read more...
Az iskolai hierarchiák legnagyobb befolyásolója a családi háttér, a kinézet és az év (…). Ha ez a három passzol az életedben, biztos te leszel az a szereplő, akit mindenki irigyel,...
Read more...

Vizuális Műhely

Május 19-én újabb fotókiállítás nyílt a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Sociollogicum épületének halljában Szalai Luca képeiből, aki a Budapesti Corvinus Egyetem szociológia és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem kulturális antropológia szakán végzett. A...
Read more...
„Az iskola diákszemmel. Képek az iskola nem nyilvános életéből”fotópályázatunkra beérkező pályamunkák kiértékelésének eredményeként a pályázatokat elbíráló bizottság úgy döntött, hogy első díjat a beérkező pályázatok egyike számára sem ítél oda....
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép