Kezdőlap


A Kárpát Panel: a Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitása, társadalmi helyzete és perspektívái

E kutatási irány előzménye az 1997-2000 között zajlott Kárpát-kutatás (lásd Magyari, 2002), és annak folyatásához kapcsolódó kutatómunka a BBTE-n (Horváth 2004, Veres, 2000, 2005). E kutatási irány újabb fázisa a Kárpát Panel I. és II. szociológiai panelkutatás, témája a Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és nemzeti identitása. A kutatási program kialakításának szükségességét azok a nagyszabású társadalmi változások képezték, amelyek az 1989-es rendszerváltáskor, vagy azt követően elindultak, az EU csatlakozás következményeit, beleértve a magyar nemzetpolitika változásait, a kisebbségi magyar közösségek szülőföldi politikai helyzetét és viszonyát a többségi állammal és nemzettel, a Kárpát-medencén belüli változásokat, Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek, illetve politikai szervezeteik közötti viszony alakulását. A kutatás célja feltárni,hogy az erdélyi magyarságot érintő nagy horderejű társadalmi, gazdasági és politikai átalakulási folyamatok milyen hatást gyakorolnak a magyarok nemzeti, vallási, politikai identitására, valamint hogyan változik a jövedelmi- és lakáshelyzetük, hogyan reagálnak az olyan új típusú kihívásokra, mint a nemi egyenlőtlenségek vagy a szakszervezeti képviselet.

Az erdélyi kutatás 2007 – 2012 között zajlott, az adatfelvételre két hullámban, 2007-ben és 2010-ben került sor. A kutatást Erdélyben a kolozsvári Max Weber Társadalomkutató Alapítvány és a BBTE Szociológia Tanszék végezte, Partnerintézmények: az MTA Etnikai és Kisebbségkutató Intézet (Magyarország), Fórum Társadalomkutató Intézet (Felvidék-Szlovákia), a beregszászi Lehoczky Tivadar Társadalomkutató Intézet, (Kárpátalja-Ukrajna), a Magyarságkutató Tudományos Társaság, (Vajdaság-Szerbia), támogatók a Szülőföld Alap és az MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogramja. Kutatásvezetők Veres Valér, Papp Z. Attila, erdélyi résztvevők Kiss Dénes, Geambașu Réka, Csata Zsombor, Kiss Zita, Márton János.

A Kárpát Panel erdélyi kutatás első hullámát 2007-ben 900 fős reprezentatív erdélyi magyar mintán végezték kérdőíves módszerrel. Ebben a fázisban párhuzamosan sor került a felvidéki, a vajdasági és a kárpátaljai magyarságra kiterjedő, valamint egy magyarországi kontrollmintás kérdőíves vizsgálatra is, így összesen 2930 esetet (fő) tartalmaz a Kárpát-medence szintű adatbázis. A második hullámra 2010-ben csak Erdélyben került sor (890 fő).

A 2010-ben megkérdezett 890 magyar anyanyelvű személy a tág értelemben vett Erdély 15 megyéjében élt (kimaradt Krassó-Szörény). A mintavétel módja 2007-ben a háztartások szintjén többlépcsős véletlen kiválasztással történt, a háztartáson belül az alanyok szabad kvótás kiválasztásával.Második hullámban, 2010-ben, megkeresték a 2007. évi reprezentatív mintában szereplő populációból elérhető részt (mintegy 2/3-a), majd ezt kibővítették a jelzett esetszámig, az eredeti (2007. évi) mintavételi pótlisták alapján.

A kutatás másik empirikus forrása egy kvalitatív, 2009-ben készült fókuszcsoportos vizsgálat a nemzeti identitásminták társadalmi működéséről Erdélyben (6 helyszínen 10 fókuszcsoportos interjú).

A kutatás eredményei rámutattak, hogy az erdélyiek magyarságtudata, a magyarság etnokulturális kötődése és többségi állampolgári integrációja nem gyengíti egymást. Ugyanakkor, a kisebbségi magyarok és a magyarországiak közötti viszony sokat romlott az 1997-2000 közötti évek méréseihez képest. Mindezek, és más tényezők hatására az erdélyi magyarok szociálpszichológiai értelemben önálló ingrupként működnek, határvonalat kijelölve mind a románok mind pedig a magyarországi magyarok irányába, ám a többi kisebbségi magyart érzik a legközelebb magukhoz (Veres 2012, Papp 2012).

A Kárpát Panel-vizsgálat adataiból született eredmények: Papp – Veres, szerk., 2007: Kárpát Panel; Papp 2008; Veres 2008, (a kutatási eredmények szélesebb közvélemény általi fogadtatásáról lásd Papp 2007), önálló kötet: Veres szerk.– Papp Z. szerk.– Geambaşu – Kiss D.– Márton – Kiss Z. (2012): Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján, recenzió: Prazsák 2013, románul: Veres (2010): Identitatea minoritară ca oglindă a identităţii majoritare. […], In: Regăsirea identităţii naţionale, Polirom, angolul: Veres (2013):National Attitudes of Ethnic Hungarians From Romania, Slovakia, Serbia and Ukraine, Veres (2014): The minority identity and the idea of the ‘unity’ of the nation: the case of Hungarian minorities from Romania,Slovakia, Serbia and Ukraine, Identities.

felveteli plakat 2017

December 8-án nyílt meg, és a tervek szerint december 20-áig látogatható az a kiállítás, melynek keretében 17 trópusi lepkefaj több mint 160 élő egyedét tekintheti meg a kolozsvári közönség. A...
Read more...
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a legelső helyen szerepel a romániai egyetemek globális rangsorában az Egyetemi Metarangsor–2017 felmérés alapján, amely a hazai egyetemek hierarchiáját az egyéni teljesítmények kombinációjának eredményei alapján határozza meg,...
Read more...

SzocioBlog

Október 29-én, vasárnap, tanszéki kirándulást szervezünk Kalotaszegre. A vonatozással egybekötött gyalogtúrán négy alszegi falut látogatunk meg, Zsobokot, Farnast, Kispetrit és Sztánát, de nem hagyjuk ki az almási várat és Kós...
Read more...
Az iskolai hierarchiák legnagyobb befolyásolója a családi háttér, a kinézet és az év (…). Ha ez a három passzol az életedben, biztos te leszel az a szereplő, akit mindenki irigyel,...
Read more...

Vizuális Műhely

Május 19-én újabb fotókiállítás nyílt a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Sociollogicum épületének halljában Szalai Luca képeiből, aki a Budapesti Corvinus Egyetem szociológia és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem kulturális antropológia szakán végzett. A...
Read more...
„Az iskola diákszemmel. Képek az iskola nem nyilvános életéből”fotópályázatunkra beérkező pályamunkák kiértékelésének eredményeként a pályázatokat elbíráló bizottság úgy döntött, hogy első díjat a beérkező pályázatok egyike számára sem ítél oda....
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép